Kiitos osoittamastasi kiinnostuksesta Stonerol Oy:tä kohtaan. Kerronpa mitä meillä on mielessä ja mikä on taustamme.

Vuodesta 1989 olen toiminut yksityisenä sijoittajana kaivosteollisuudessa. Muutama vuosi sitten ryhdyin maailmaa kattavaan hakuun löytääkseni maan,  joka parhaiten soveltuu 100 % yksityisyrityksen harjoittamaan malminetsintään ennestään tutkimattomilla alueilla. Ja tulos oli: Suomi.

Useimmat ihmiset pelkäävät malminetsinnän aloittamista alueilla, missä tätä ei ole aikaisemmin tehty. Se vaatii paljon rohkeutta, geologista tieto-taitoa ja yrittäjäpohjaista asiantuntemusta. Ja ennen kaikkea, se vaatii pitkäjännitteistä visiota. Koska olemme yksityinen yritys, olemme riippumattomia, seuraamme omaa ajatustamme ja omaa asiantuntemustamme. Teemme asiat toisin.

Uskomme Suomen suurenmoiseen geologiaan. Rakastamme suomalaisia ihmisiä, heidän etiikkaansa ja heidän taitojaan. Kunnioitamme Suomen kansaa ja kaikkia heidän saavutuksiaan. Täällä me työskentelemme täydellä luottamuksella. Visiomme on rakentaa todella ensiluokkainen, erikoistunut tutkimusyritys Suomeen lähivuosina.

Pidämme sinut mielellämme ajan tasalla edistyksestämme.

Ystävällisin terveisin
Dr. Markus Elsasser
Puheenjohtaja

 

Thank you for your interest in Stonerol Oy. Let me tell you what we have in mind and from where we come.

Since 1989 I have been a private investor in the mineral resources industry. A few years ago I started my global research to find the one country in the world which is best suited for “greenfields” exploration as a 100% privately owned company. And the result was: Finland.

Most people are afraid to start mineral exploration in areas where nobody has done work before. It takes a lot of courage, geological and entrepreneurial expertise. And most of all it requires a long-term vision. As a private company we are independent and follow our own thinking and own expertise. We do things differently.

We believe in the wonderful geology of Finland. We love the people of Finland, their ethics and their abilities. And we have a lot of respect for the Finnish Nation with all it has achieved. It is here that we operate with full confidence. It is our vision to build a truly first class specialized exploration company in Finland over the coming years.

We are most happy to keep you informed on our progress.

Sincerely Yours
Dr. Markus Elsasser
Chairman

 

The management reports are possible to request.
stonerol.fi@gmail.com