Stonerol Oy ei jätä kiveä kääntämättä.

Stonerol Oy on kaivosyhtiö, joka keskittyy kullan etsintään Suomessa. Yhtiö tähtää vähän tutkituille tai tutkimattomille vihreäkivivyöhykkeille Lapissa ja Itä-Suomessa. Se on hakenut varauksia näille alueille sekä useita malminetsintälupia Sallaan.

Tällä hetkellä Stonerol Oy tekee pienimuotoista geokemiallista näytteenottoa ja geologista kartoitusta Sallassa suomalaisten geologiaa opiskelevien harjoittelijoiden avulla. Stonerol Oy ei koske luonnonsuojelualueisiin.

Stonerol kunnioittaa paikallisia ihmisiä. Missä tahansa toimimmeikin, yhtiön geologit vierailevat maanomistajien, kaupunginjohdon ja paikallislehden  luona tiedottaakseen toiminnastaan alueella. Teemme tätä yhdessä. 

 

Stonerol Oy - Rolling the stones on greenfields

Stonerol Oy is a mining company that concentrates on gold exploration in Finland. The company focuses on less or unexplored greenstone belts in Lapland and Eastern Finland. It has applied for claim reservations for these areas and for several exploration licenses in Salla.

Stonerol Oy is now performing geochemical sampling and geological mapping at Salla, with the help of six geology students from Finnish universities, who are employed as trainees. Stonerol Oy does not touch nature conservation areas.

Stonerol respects the local people. Wherever we work, the geologists of the company visit the landowners, municipality, and a local newspaper in order to inform the locals of their activities in the region. We are all partners in this.